Leczenie żywieniowe

Żywienie dojelitowe

Żywienie dojelitowe (żywienie drogą przewodu pokarmowego, żywienie enteralne) jest to jedna z form leczenia żywieniowego, polegająca na podawaniu substancji odżywczych, wody, białka, elektrolitów, pierwiastków śladowych do światła przewodu pokarmowego drogą inną niż doustna, w praktyce za pomocą zgłębników (sond) lub przetok odżywczych.

Żywienie dojelitowe

Żywienie dojelitowe (żywienie drogą przewodu pokarmowego, żywienie enteralne) jest to jedna z form leczenia żywieniowego, polegająca na podawaniu substancji odżywczych, wody, białka, elektrolitów, pierwiastków śladowych do światła przewodu pokarmowego drogą inną niż doustna, w praktyce za pomocą zgłębników (sond) lub przetok odżywczych.

Głównym celem ŻD jest zapobieganie dalszej utracie masy ciała, eliminacja znaczących niedoborów żywieniowych, nawodnienie chorego, oraz zahamowanie pogarszania się jakości życia. Warunkiem jest prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy.


Gdy uwzględni się wymienione cele, zakres wskazań do stosowania jest szeroki. Obejmuje on:
1) choroby onkologiczne - laryngologiczne (nowotwory nosa, gardła i krtani) oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego, które upośledzają pasaż pokarmów. Wdrożenie intensywnego leczenia przeciwnowotworowego, okresy okołooperacyje.
2) choroby neurologiczne - zaburzenia połykania (dysphagia) po udarach naczyniowych mózgowia lub po urazach czaszkowo-mózgowych, jak również w przypadku guzów mózgu, porażenia opuszkowego, choroby Parkinsona, stwardnienia zanikowego bocznego oraz dziecięcego porażenia mózgowego;
3) inne choroby - wyniszczenie w przebiegu zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS), zespół krótkiego jelita, operacje odtwórcze okolicy twarzy, długo trwająca śpiączka, mnogie obrażenia ciała, choroba L- Crohna, mukowiscydoza, przewlekła niewydolność nerek, wady wrodzone (np. przetoka tchawiczo-przełykowa), zachłystowe zapalenia płuc, choroba wegetatywna.

Wybór systemu podaży zależy od:

Choroby zasadniczej i chorób współistniejących

Zapotrzebowania pacjenta i jego styl życia

Rodzaju sztucznego dostępu

Tolerancji pożywienia

Rodzaju diety (kuchenna /przemysłowa)

 

DOSTĘP UZYSKUJEMY POPRZEZ:

ZGŁĘBNIKI:

nosowo-żołądkowy

nosowo-jelitowy

nosowo-dwunastniczy

Sonda nosowo-żołądkowa jest plastikową rurką zakładaną przez nos, przechodzącą przez przełyk, a koniec umieszczona jest w świetle żołądka. Wskazaniem jest głównie krótkotrwałe wzmocnienie organizmu pacjenta w trakcie leczenia (np. okres okolooperacyjny, radioterapia i chemioterapia, anoreksja).

Zgłębnik ma żywotność ok. 6 tygodni. Po tym czasie należy wymienić na nowy lub założyć stomię (jeśli odżywianie drogą dojelitową jest planowane na dłużej).

 

PRZETOKI ODŻYWCZE :

Jejunostomia (PEJ) wytworzenie przetoki pomiędzy jelitem czczym a powłokami skórnymi.

Gastrostomia klasyczna (PEG)

Gastrostomia jest rodzajem przetoki żołądkowo-skórnej. Celem zakładania tego rodzaju połączenia jest dostarczenie substancji odżywczych bezpośrednio do żołądka. Dzięki gastrostomii przez utworzony w brzuchu niewielki otwór prowadzący do żołądka wprowadzany jest dren celem podawania pacjentowi posiłków.

Najczęściej stomię zakłada się za pomocą gastroskopu metodą nieoperacyjną.

Warunkiem bezwzględnie koniecznym do zastosowania tej metody jest drożność przełyku.

PEG jest zrobiony z silikonu, a więc z materiału nie dającego odczynów zapalnych, nie powodującego powstawania odleżyn przy długotrwałym kontakcie ze skórą, czy ze ścianą żołądka. Może służyć on tak długo jak jest to konieczne (miesiące, czy lata). W razie konieczności, przy uszkodzeniu PEG-u przez długotrwałe używanie, może być on łatwo wymieniany na nowy.

Gastroskopia niskoprofilowa (nutriport)- zakładana w drugiej kolejności po PEG tradycyjnym, wymiana następuje po min. miesiącu od założenia PEG i braku przeciwwskazań. Dostęp jest mniej widoczny, ponieważ rurkę doprowadzającą doczepiamy tylko przy podaży pokarmu. Polecana pacjentom aktywnym i samodzielnym. Wymaga dokładnego pomiaru i dopasowania oraz częstych wymian (ok.6 miesięcy).

POKARM

Do zagłębnika i przetoki odżywczej mogą być podawane pokarmy zmiksowane, gotowane przez pacjenta lub jego opiekuna lub gotowe płynne preparaty diety przemysłowej (np. Nutrison, Supportan, Fresubin, Isosource). Ich rożnorodność i różnorodny skład pozwala na indywidualne dostosowanie, a zbilansowanie umożliwia stosowanie jako jedyne źródło pożywienia.

MAPA UŻYTKOWNIKÓW

Szukaj według

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Więcej

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek